Kuvapankki

SM-sarjan logo

Kausi 2015 - 2016

RB-Oulu - Hamarin Elo 7.11.2015

Duo Jämsä - RB-Oulu 15.11.2015

Kausi 2014 - 2015

Duo Jämsä - Flexolahti ottelukuvia 29.11.2014

RB-Oulu - TNC ottelukuvia 8-9.11.2014

Duo Jämsä - RB-Oulu ottelukuvia 1.11.2014

Kotkan luovutus Flexolahdelle

RB-Oulu - Flexolahti ottelukuvia 19.10.2014

RB-Oulu - Flexolahti ottelukuvia 18.10.2014